Registracija

Mjesto održavanja stručnog skupa: Falkensteiner hotel Adriana, Borik, Zadar.

Sudjelovanje na stručnom skupu je besplatno, no kako bi mogli sudjelovati potrebno je registrirati se!

Registrirati se možete ovdje:

 


 

Registracija

Ime*

Prezime*

Vaš e-mail*

Organizacija*

Adresa*

Poštanski broj i grad*

Država*

Osobni asistent ili član obitelji (Ime i Prezime)

Posebni zahtjevi/asistencija

Nakon poslane prijave na Vašu e-mail adresu biti će poslana potvrda o uspješno provedenoj prijavi.

Ukoliko potvrdu ne dobijete u redovni pretinac pošte, provjerite junk mail ili spam mail!!!

 

UDRUGA USTANOVA, DRUGIH PRAVNIH OSOBA I GRAĐANA KOJI PROVODE PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE, OSVIT (dalje: Udruga Osvit), OIB: 85315516666, Av. Marina Držića 1, Zagreb, gore navedene osobne podatke obrađuje u skladu sa Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje: GDPR). U skladu sa zahtjevima GDPR-a i načelom poštenosti i transparentnosti, u nastavku Vam dajemo sljedeće informacije o obradi Vaših podataka.

Udruga Osvit kao voditelj obrade prikuplja gore navedene osobne podatke u svrhu registracije ispitanika za sudjelovanje na 15. međunarodnom stručnom skupu 2019. u Zadru, kao i u popratnu svrhu realizacije samog skupa i informiranja sudionika o organizaciji i programu.

Davanje podataka je dobrovoljno te se isto smatra davanjem privole za obradu na način kako je ovdje opisano, a što ujedno i predstavlja pravnu osnovu za zakonitu obradu u skladu sa načelom zakonitosti GDPR-a. Privola se u svakom trenutku može povući slanjem jednostavnog zahtjeva u slobodnoj formi na mail: info@zadar-osvit.eu.  Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Udruga Osvit Vaše podatke neće otkrivati, niti prenositi trećim osobama, kao niti koristiti ih za bilo koju drugu svrhu pored ovdje navedenih, bez Vašeg dodatne izričite privole.

Prikupljeni podaci biti će pohranjeni na razdoblje potrebno radi ispunjenja svrhe prikupljanja, poštujući načelo ograničenja pohrane, odnosno do trenutka povlačenja privole.

Udruga Osvit kao voditelj obrade jamči ispitaniku ostvarivanje prava na pristup svojim podacima, pravo na ispravak i brisanje podataka, pravo na ograničavanje obrade, pravo na podnošenje prigovora na obradu podataka te pravo na prenosivost podataka.

Ispitanik može podnijeti prigovor na obradu svojih podataka izravno voditelju obrade na mail: info@zadar-osvit.eu. Ispitanik ima pravo i na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb.

Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinca, voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao provođenje obrade u skladu sa GDPR-om.