Program

PROGRAM 14. MEĐUNARODNOG STRUČNOG SKUPA 

„Zapošljavanje za sve – Employment for all“

25. – 26. listopada 2018.
FALKENSTEINER Hotels & Residences, Majstora Radovana 7, Zadar

 

1. DAN – četvrtak 25.10.2018.

 

8:30 – 9:00       REGISTRACIJA SUDIONIKA

9:00 – 9:30       OTVORENJE DOGAĐANJA

9:30 – 10:10     PANEL RASPRAVA

„Zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada“
               Sudionici:

predstavnik/ca Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

Višnja Perin, Hrvatski zavod za zapošljavanje

Antonio Matković, Institut za razvoj tržišta rada & SELECTIO

Mirjana Juriša, Znak tišine d.o.o

Ivana Podrug, GALEB D.D.

Mislav Tadić, LABTEX d.o.o.

Josip Držaić, URIHO

Luk Zelderloo, EASPD

moderator: Petra Herak, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i

zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

10:10 – 10:30   Tomislav Benjak – Hrvatski zavod za javno zdravstvo

                           Registar osoba s invaliditetom jučer, danas, sutra

 

10:30 – 10:50   Luk Zelderloo (Belgija) – EASPD

                            Prema inkluzivnom tržištu rada

 

10:50 – 11:10   Freddy Vercammen (Belgija) – EMINO

                            Uloga posredovanja u zapošljavanju i radu osoba s invaliditetom

 

11:10 – 11:30   PAUZA


11:30 – 11:50   Thomas Umsonst
(Njemačka) – LAG-Rheinland-Pflaz

                            Provedba zakonske regulative i mjera zapošljavanja osoba s invaliditetom u Njemačkoj

 

11:50 – 12:10   Markus Gole, Gerald Gabl (Austrija) – BBRZ

                            Uspješni poslovni kontatki u profesionalnoj rehabilitaciji

 

12:10 – 12:30   Stojan Zagorc (Slovenija) – PAPILOT

                            Rad sa poslodavcima u vidu osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom u poslovnom sistemu Papilot

 

12:30 – 14:00   PAUZA ZA RUČAK

 

14:00 – 14:20   Višnja Perin: Hrvatski zavod za zapošljavanje

                            Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u radu s poslodavcima

 

14:20 – 14:40   Lidija Lončar Mažar, Greta Werkmann, Nina Šatvar – Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

                            Iskustva u suradnji s poslodavcima

 

14:40 – 15:20   Josip Držaić, Bojana Dražić – Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

                           Suradnja s poslodavcima – iskustva Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“

 

15:20 – 15:40   PAUZA

 

15:40 – 16:00   Djurdjica Hribar – Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

                           Što s oboljelim djelatnikom: Iskustva u radu s poslodavcima čiji su djelatnici u postupku procjene radne sposobnosti

 

16:00 – 16:20   Damir Herega – Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

                           Iskustvo Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka s poslodavcima koji zapošljavaju osobe s oštećenjima sluha

 

16:20 – 16:40   Lelia Kiš-Glavaš, Daniela Cvitković – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagreb

                           Dubravko Hoić – Calzedonia S.p.A.

                           Društveno-ekonomski utjecaj zapošljavanja osoba s invaliditetom u trgovačkim društvima grupe Calzedonia u Hrvatskoj

 

20:00                SVEČANA VEČERA (Hotel Adriana)

 

 

 

2. DAN – petak 26.10.2018.

 

9:00 – 9:20   Zrinka Špoljarić – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

                       Presjek ključnih izmjena i dopuna pravnih akata u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

 

9:20 – 9:40   Luci Marin – Hrvatski zavod za zapošljavanje

                       Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

9:40 – 10:00   Natalija Vičević, Mirna Barbarić, Sabina Šimić i Sanja Mršić Jurina – Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

                         Priručnik o razumnoj prilagodbi radnog mjesta

 

10:00 – 10:20   Christian Dreiss (Njemačka) – LAG Hessen

                           Prelazak zaštitnih radionica na otvoreno tržište rada   

                              

10:20 – 10:50   PAUZA

 

10:50 – 11:10   Ana Barić, Višnja Majsec Sobota – URIHO

                           Dokumenti vremena i praćenje podataka o zaposlenima u URIHO-u kroz desetljeća postojanja

 

11:10 – 11:30   Lidija Bešlagić, Jasna Kešina, Višnja Majsec Sobota, Ivana Matoš Buršić, Mia Pavlić Cindrić, Vesna Zećirević – URIHO

                          Iskustva u radu s poslodavcima kroz provođenje stručne prakse na otvorenom tržištu rada za korisnike URIHO-ve Virtualne radionice

 

11:30 – 11:50   Mia Pavlić Cindrić, Iva Hiršl, Višnja Majsec Sobota, Iva Šušak, Vesna Zećirević -URIHO

                          URIHO-va iskustva u provođenju programa osposobljavanja radnih instruktora za rad s osobama s invaliditetom u zaštitnim radionicama

 

11:50 – 12:10   Ana Barić, Ivana Matoš Buršić, Višnja Majsec Sobota, Antonija Mekinić, Mia Pavlić Cindrić -URIHO

                          Rezultati primjene upitnika za procjenu indeksa radne sposobnosti i upitnika intenziteta sagorijevanja na poslu na zaposlenicima URIHO-a

 

12:10 – 12:30   Kozlica Filip – Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

                           Novosti na području zaštite osobnih podataka – usklađivanje sa GDPR Uredbom

 

12:30 – 13:00   ZAKLJUČCI I ZATVARANJE STRUČNOG SKUPA