Cilj stručnog skupa

Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti je temeljni preduvjet za omogućavanje dobrobiti za sve dijelove društva, svodeći pritom ekonomske razlike i društvenu polarizaciju na najmanju moguću mjeru, uz postizanje gospodarskog rasta, te otvaranje novih radnih mjesta. Otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje, je jedan od teže ostvarivih, ali jedan od najznačajnijih preduvjeta za pokretanje gospodarskog razvitka. Osobama s invaliditetom, kao jednoj od najranjivijih i teže zapošljivih skupina, koja je time i izloženija opasnosti ulaska u siromaštvo, zapošljavanje je posebno važno kao način socijalnog uključivanja u društvo, ali i samoostvarenja. Iako je u Hrvatskoj posljednjih godina učinjen veliki iskorak kada su u pitanju osobe s invaliditetom i njihova prava i mogućnosti, dalek je put pred nama. Stoga, kroz rad ovogodišnjeg stručnog skupa i teme koja će se kroz predavanja obraditi želimo potaknuti raspravu svih institucija koje se bave osobama s invaliditetom, civilnog društva, samih osoba s invaliditetom i identificirati probleme i ponuditi modele njihovih rješenja. Na taj način će i održavanje ovog skupa doprinijeti stvaranju novih i boljih mogućnosti za osobe s invaliditetom i njihovu kvalitetniju uključenost, ne samo na tržište rada, već i u sve dijelove društva.

Cilj stručnog skupa je cjelovito sagledavanje izazova u području profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom na europskom tržištu rada, kao i status osoba s invaliditetom na tržištu rada u Republici Hrvatskoj nakon što se započelo s implementacijom novog modela profesionalne rehabilitacije.